ИЗДЕЛИЯ ОТ БЕТОН

ОГРАДИ

ЕТ "Юлиана"

обл. Кюстендил, общ. Сапарева баня,

с. Ресилово, ул. Стадиона №14

телефон: 0886 851 668

НАЧАЛО ОГРАДИ ТРОТОАРНИ ПЛОЧКИ
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ КОНТАКТИ

ВИД

ОПИСАНИЕ

ЦЕНА

ГАЛЕРИЯ

Панел № 1

2000*500*45 мм

27,50 лв.

Панел № 2

2000*500*45 мм

25,00 лв.

Панел № 3

2000*500*45 мм

25,00 лв.

Панел № 3а

2000*500*45 мм

25,00 лв.

Панел № 4

2000*500*45 мм

27,50 лв.

Панел № 5

2000*500*45 мм

25,00 лв.

Панел № 6

2000*500*45 мм

27,50 лв.

Панел № 7

2000*500*45 мм

27,50 лв.

Панел № 8

2000*500*45 мм

30,00 лв.

Панел № 8а

2000*500*45 мм

30,00 лв.

Панел № 9

2000*500*45 мм

27,50 лв.

Панел № 10

2000*500*45 мм

27,50 лв.

Панел № 11

2000*500*45 мм

27,50 лв.

Панел № 12

2000*500*45 мм

27,50 лв.

Панел № 13

2000*500*45 мм

27,50 лв.

Панел № 14

2000*610*45 мм

30,00 лв.

Панел № 15

2000*380*45 мм

27,50 лв.

Панел № 16

2000*500*45 мм

27,50 лв.

Панел № 17

2000*620*45 мм

30,00 лв.

Панел № 18

2000*620*45 мм

30,00 лв.

Колове за огради

1500*120*120 мм

2300*120*120 мм

2800*120*120 мм

.

10,00 лв.

15,00 лв.

20,00 лв.

Шапка на панела

1920*200*100 мм

15,00 лв.

Шапка за кол № 1

320*200*110 мм

5,00 лв.

Шапка за кол № 2

260*260*140 мм

5,00 лв.

Цените са указани без ДДС

НАЧАЛО......................ОГРАДИ......................ТРОТОАРНИ ПЛОЧКИ......................ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ......................КОНТАКТИ